QR Code Integration Admin Panel Youtube Integration Picasa Integration
14 Aug 2013

Проект Geocaching Saipan

Проект Geocaching Saipan

Изработката на Geocaching Saipan приключи.

Geocaching Сайпан е официалния сайт на геокешинг общността на остров Сайпан. Сайтът разполага с пълна интеграция с Google maps за всеки кеш както и динамичен QR код за всеки кеш. Geocaching Сайпан също показва наличните кешове на два от най-близките острови - Tinian и Rota